Sommarbrev – 2022

Det blev sommar – jorden är än en gång insvept i grönskan som i en mantel av livslust och skönhet. Så kan det i alla fall se ut från mitt håll, just nu! Samtidigt vet jag att det på många håll blivit för varmt, för torrt eller översvämningar. Hela Jorden är full av Guds  härlighet – samtidigt bär den överallt spår av mänsklig aktivitet på gott och ont. Vi lever i en värld som förändras.

Klimatnödläge

Det har varit lite tyst från Brobygge vad gäller blogginlägg och nyhetsbrev under det läsår som gått. Främst beror det på att jag, Lena, haft stort fokus på miljö- och klimatrelaterade uppgifter. Equmeniakyrkan utlyste klimatnödläge på sin kyrkokonferens i september 2021 och det innebar arbete med handlingsplan med mera.

Brobyggandet är en del av detta! Jag finns fortsatt med på fredagar i en enkel demonstration nära Riksdagshuset, jag har besökt församlingar för att tala om klimatnödläge och predika och skriver och arbetar med teologi för klimatnödläge. Dialogen är angelägen också i krisen. Vi behöver våga samtalen för att hitta vägarna framåt. (Ett boktips för den som läser engelska är boken Saving Us av Katharine Hayhoe, en skicklig kommunikatör och klimatforskare.)

Mötesplatser

Nu börjar Midsommardialog på Strömsborg där vi möts för firande och samtal. Ett 60-tal personer deltar. Viljen I veta och Viljen I förstå – är rubriken som både anspelar på midsommarlek och på de samtal om dialog, delande och sanning som vi planerar för.

Behovet av mötesplatser är stort. Där du finns – i stora och små sammanhang – våga bjuda in till gemenskap! Om det är hemma i ditt kök eller på ett café, i kyrkan eller vid badplatsen kanske inte är det avgörande, snarare är det viljan att lyssna och dela liv och tankar som är viktig. Att vandra tillsammans är kanske min favoritplats för mötet. De samtal som uppstår på vägen är öppna mot både himmel och jord! Det kan vara en promenad med någon men också att delta i en pilgrimsvandring. Själv kommer jag bland annat gå med Pilgrims Walk For Future i sommar, delar av den vandring som går från Åbo till Stockholm inför valet i september. Läs mer om den på walkforfuture.se.

Med en önskan om Fred och Allt gott!

Lena Bergström, Brobygge

Lena Bergström, Equmeniakyrkan