Träff för Sinnesronätverket

Nätverksträff 25 april 2019
Nätverket för församlingar som arbetar med Sinnesrogudstjänster träffas den 25 april i Kyrkans Hus i Solna, Skytteholmsvägen 14. Vi inleder kl 9.00 och avslutar med en gemensam lunch kl 12.00.

Denna gång kommer vi att fokusera på två ämnen. För det första på kontakten och relationerna mellan kyrkan och tolvstegsgrupper. För det andra kommer vi att lyfta frågan om ”att komma ny” och gemenskapande. Båda två är angelägna ämnen där vi kan hjälpa och lära av varandra. Input kommer att varvas med samtal.

OBS! Det blir ett ”så här gör vi”-pass där vi får dela med oss av erfarenheter och lärdomar från våra respektive sammanhang. Därför vill vi be varje sinnesrosammanhang att förbereda en kort input på 2-3 minuter där ni berättar hur era relationer och kontakter med tolvstegsgruppen/erna ser ut.

Med tanke på fika och lunch så behöver du anmäla om du tänker komma. Anmäl dig till andreas.holmberg@svenskakyrkan.se senast fredagen den 5 april. Lunchen är vegetarisk men anmäl om du har någon matallergi.