Vandring runt Brunnsviken

En lördag i juni erbjöds en vandring med Brobygge runt Brunnsviken i Stockholm. Vi var en grupp som samlades för att vandra och reflektera kring temat Kontemplationen och krisen. Vädret var strålande vackert och växtligheten bjöd på livskraft och skönhet. Mitt emellan två stora trafikstråk ligger detta naturområde som påminner vandraren om ett liv i närmare samklang med själva jorden. Att vandra med öppen blick, mitt i det som är, bjuder kontemplationen in till. Att under en kris inte bara hylla nödvändig handlingskraft utan också värdesätta riktning och insikt om livets gåva och gräns.

Mitt i en pågående pandemi har många upptäckt möjligheten att vistas och mötas utomhus. Det rum som stått öppet men ofta bortglömt fylls på nytt av människor. Men har vi förlorat något av vår anknytning, vår samhörighet med den natur vi är en del av? Att reflektera tillsammans, och i enskildhet medan vi vandrar tysta, är ett sätt att lyssna till livet och kanske uppfatta något av den ton som sjunger oss till mognad.

Ett reportage om vandringen finns i tidningen Sändaren, nr 26. Foto från vandringen: Lars Rindeskog.