Vi är alla på väg till Glasgow…

En pilgrimsvandring är i rörelse, från Vadstena till Glasgow. Vandringens mål är klimatmötet COP26 i Glasgow i början av november. I tre och en halv månad, steg efter steg, de 190 milen. Någon går en dag, någon en vecka eller två, någon en månad eller hela vägen… En lågintensiv motståndsrörelse i en värld där så mycket går för fort. En annan sorts berättelse om livet. Jag deltog ett par veckor och tanken slog mig gång på gång. Vi är alla på väg till Glasgow.

Vi är alla på väg mot det möte där beslut behöver fattas, på väg med vår oro, våra förhoppningar eller vår blindhet. Vi går många vägar, och ändå samma väg. Det här är vår plats i Universum, vår tid att leva. Nu är vår tid. Visst har vi olika möjligheter att påverka, olika mycket makt i våra händer, men alla rörelser spelar roll. Alla steg, all bön, all vilja. Ibland, eller kanske ofta, är det små händelser som får stor betydelse.

Vandrandet

Vandrandet har varit en inre och yttre resa, detta att överlåta sig till gruppen och vara så upptagen av vandrandet och de enkla basbehoven. Att känna stegen mot Glasgow i kroppen, inte bara prata om dem. Att gå i tystnad, att gå i samtal. Tillbringa stor del av dagen utanför husen och taken. Lägga sin sovsäck på nya platser på kvällen. Äta tillsammans och svetsas samman med människor som innan vandringen var helt okända för mig. Bli uppmärksam på små ting. Öva sig i konsten att inte trampa på sniglar längs fälten.

Att vandra är erkänna en människas möjligheter och begränsningar. Pilgrimsvandringen gestaltar också vad det är att gå tillsammans. Att en främling kan bli en vän. Hur tillit byggs eller raseras. Vad viktiga vi är för varandra.

Osund uthållighet

Den sommar som vi nu lämnar bakom oss har aktualiserat klimatförändringarna på många sätt. Genom skyfallen, genom bränderna och värmeböljorna, runt om i världen. IPCC:s sjätte rapport var både tydlig och oroande. Om inte den får världens ledare och folk att vilja möta krisen med större allvar kan vi undra vad som egentligen krävs.

Men det är lätt att hålla fast vid det vi har, även när det inte fungerar. Lättare att flyta med strömmen än att söka en annan väg. Det gäller nog både för oss som enskilda och för samhällen. En slags osund uthållighet där vi hellre går fel än ändrar riktning.

Vi behöver förstå att klimatfrågan inte längre är en fråga bland andra frågor. Som klimatforskaren Katharine Hayhoe uttryckt det: Climatechange is not a thing, it´s an everything. Allt vi bryr oss om, allt vi är intresserade av och allt vi älskar berörs av den situation vi befinner oss i och är på väg emot. Klimatförändringarna och miljöförstöringen, det lomhörda resursslöseriet och meningslösa samlandet av skatter på jorden – allt detta för oss mot en situation där det ekologiska samspelet och det relativt stabila klimatläge vi haft bryter samman.

Världen förändras nu. Vi behöver både agera för att bromsa utvecklingen och arbeta med olika sorters anpassning till ett nytt klimat. Vi är alla på väg till Glasgow.

Nya beslut

Pilgrimsvandrandet visar, i all enkelhet, att det finns andra sätt att leva och vara människa än det som blivit vårt ”normala”. Omställning är möjlig. Det kan till och med innebära befrielse. Så vi är alla på väg, till Glasgow, till nya beslut kring livsstil och ansvar. Det är en väg vi gärna kan gå tillsammans.

Lena Bergström, Brobygge

Läs mer om Pilgrims Walk For Future på walkforfuture.se

Lena Bergström