Digitala mötesplatser

Bok landskap

Att mötas i grupp har varit ett så självklart sätt för oss att få tillfällen till dialog och samtal om livsfrågor och dela liv. Hur gör vi när vi inte kan mötas som vanligt? Det blir ofta det digitala rummet som öppnar sig istället. Studieförbundet Bilda har samlat tips och förslag kring att mötas digitalt som grupp: https://www.bilda.nu/distans

Förnya bokcirkeln

Bokcirklar är en bra anledning att mötas. Det underlättar också för många av oss att ha en bestämd tid när vi möts, och även att veta något om vad vi ska samtala om. Ett sätt att lyfta bokcirkeln från skärmen är att låta en bok bli själva rummet där ni möts. Att läsa tillsammans är att röra sig i samma rum och miljöer och vara med om gemensamma upplevelser. Som vanligt uppfattar vi saker olika! Ni kan gärna välja en bok som innehåller många beskrivningar av platser, rum, miljöer. Reseskildringar, bibelberättelser eller romaner. Läs med fokus på plats och berätta vad ni lägger märke till. Det fungerar att använda rundan som form, tänk bara på att någon behöver tala om vem som är näst på tur.

Duo

I en digital samtalsgrupp på nätet blir det ofta lite trögare samtal än när vi ses som vanligt. Ett sätt att få större närhet i samtalen är att växla mellan grupp och ”duo”. Duo blir här ett ord för att prata två och två, men också för det fördjupade samtalet. En duo kan, om det passar, följa varandra under hela cirkeln.