Publicerat 

Midsommardialog

Dialog som skapas i fest och fördjupning, tradition och nyskapande andlighet har kännetecknat Midsommardialog på Sjövik.

Musik, blomplockning, dans kring midsommarstången skapar tillsammans med goda möten, workshops och gemenskap kring måltiderna en god atmosfär.
Tolvstegstänkandet och den kristna andligheten är ett viktigt möte, där tolvstegaren kan få hjälp att komma vidare i steg-arbetet och andlig fördjupning få bli en erfarenhet för oss alla.

”Vi försökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud, sådan vi uppfattade Honom varvid vi endast bad om Hans vilja med oss och styrka att utföra den.”

Steg 11, ur AA:s tolv steg till tillfrisknande.