Samtalet och podcasten

Brobygge har startat en podcast där vi vill samtala om existentiella frågor och mänskligt liv i vår tid. Kan människor sättas i rörelse genom samtal? När blir samtal en undanflykt och när leder det till handling?

Något händer när människor möts i en ärlig önskan om att förändras. Om samtalet börjar i en insikt om att förändring är nödvändig – eller åtminstone håller en dörr öppen för det oväntade, finns möjlighet att det leder till nya vägval. Otaliga 12-stegsgrupper har sett människor hitta vägen framåt, och att sätta ord på livet har varit en del av den resan.

Vi lever i en tid då förändring är nödvändig i stor skala. Nu behöver vi hitta nya vägar tillsammans eftersom människors sätt att leva orsakar klimatförändringar och hotar den biologiska mångfalden. Vi förstör livsmöjligheterna för kommande generationer och redan nu blir livet allt mer ohanterligt runt om på jorden.

I en serie avsnitt av Brobyggepodden prövar vi om 12-stegsprogrammet från AA (Anonyma Alkoholister) kan hjälpa oss att hitta vägen, som individer och som samhälle. Det är stora frågor och vi prövar oss fram, vi vill gärna inspirera till fortsatta samtal. Kanske kan vi samlas i grupper och samtala, till exempel med hjälp av boken Livsstegen? (Ett tolvstegsprogram för alla med livsproblem, av Olle och Fotini Carlsson). Här finns också en enkel samtalsguide för gruppsamtal utifrån podden.

Ett steg i taget. Vi får börja i känslan av maktlöshet inför problem som är superkomplexa, och sedan ta oss vidare. Tillsammans.